Välkommen till Helsingfors Marthaförening!

Roligt att du tittar in på vår hemsida!

Vem är Martha?

Alla som vill vara med och jobba för en bättre värld genom medvetna val i vardagen.

Kunskap och nätverk

Ett marthamöte innebär gemenskap, vardagskunskap, öppenhet, kontinuitet, tradition, hålllbarhet, tolerans och inspiration.

Med marthor har du möjlighet att prova på sådant du inte skulle göra ensam. För många är marthamötet inte enbart ett andhål utan även gemenskap, nya vänner och nätverk.

En bättre vardag, en vardag i taget

Vi främjar vardagskurage och är med om att skapa en bättre värld för alla. Det gör vi genom att lyfta fram det enkla vardagslivet, vardagsglädje och de små stegen för en bättre värld. En vardag i taget.

År 2019

År 2019 vill föreningen jobba för att sprida vardagskunskap och för en inkluderande verksamhet som präglas av gemenskap.

 

Svenskspråkigt marthanätverk

  l

Helsingfors svenska Marthaförening är ett stort och livskraftigt nätverk av kvinnor och män i olika åldrar i Storhelsingfors. I föreningen finns 38 kretsar med över 950 medlemmar. Verksamheten omfattar programaftnar och kurser inom olika områden och är riktad både till medlemmar och allmänheten. Vi stöder också våra kretsar i deras verksamhet samt hjälper nya kretsar att komma igång. Vi är ett av Marthaförbundets 13 distrikt.


Fakta om vår organisation

  • Helsingfors Svenska Marthaförening är ett av Marthaförbundets 13 distrikt. En lista över alla distrikt hittar du på Marthaförbundets webbplats.
  • Föreningen är en takorganisation för marthagrupperna, eller kretsarna, som för tillfället är 38 stycken. Här hittar du alla våra kretsar.
  • Marthorna är i första hand medlemmar i en krets, men automatiskt också medlemmar i Helsingforsföreningen och naturligtvis Marthaförbundet. Vill du bli medlem?
  • Man kan också vara personmedlem direkt i Helsingforsföreningen eller Marthaförbundet.
  • Helsingforsföreningen leds av ordföranden samt styrelsen som består av 7 medlemmar. Här hittar du vår nuvarande styrelse.

Vill du veta mera? Ta kontakt!


Martha - den finländska kvinnans historia

Marthaorganisationens historia är den finländska kvinnans historia. Martharörelsen i Finland grundades våren 1899 i Helsingfors under namnet "Bildning i hemmen". Avsikten var att sprida folkbildning genom att grunda en förening för alla kvinnor i hela Finland. Man ville slå vakt om de nationella särdragen och motverka likriktning och förryskning - vid denna tid var ju Finland en del av Ryssland. Det gällde uttryckligen att få hela befolkningen med, både män och kvinnor. Man hade också blivit medveten om att just kvinnornas insats var av stor betydelse.

Kvinnan hade en nyckelroll i hemmet, främst som uppfostrare av kommande generationer av "ansvarsmedvetna och dugande medborgare", vilket på lång sikt återverkade på hela samhället. Den första pionjären var skolföreståndarinnan, sedermera professor Lucina Hagman, som tog initiativ till föreningen "Bildning i hemmen" och samlade en skara framsynta kvinnor omkring sig.

Den nygrundade kvinnoföreningens första åtgärd var att sända budbärare, "bildade kvinnor", främst från Helsingfors, s.k. emissarier till landsorten, för att sprida upplysning om betydelsen av folkbildning mot bakgrunden av "landets allvarsamma läge" till varje hem i Finland. Samtidigt undervisade man också i matlagning, barnavård och grundläggande hygien. Ett nätverk av kvinnogrupper växte fram med rekordfart i hela landet.

Men föreningens stadgar godkändes inte av de ryska myndigheterna p.g.a. av namnet "Bildning i hemmen". Föreningen måste få ett nytt namn - ett ofarligt täcknamn. Alli Nissinens förslag Martha, med dess rätt oskyldiga klang och klara anspelning på den bibliska Marthagestalten, med tydlig anknytning till hushåll och religion, vann allmänt bifall. Den nygrundade föreningen stod länge under under myndigheternas stränga kontroll och bevakning. Officiellt var Föreningen Martha en opolitisk organisation, men man tog ändå aktivt ställning till aktuella frågor, t.ex. storstrejken och förverkligandet av den kvinnliga rösträtten.

Arbetet i huvudstaden leddes till en början av Helsingfors ombudskommitté under ordförandeskap av Maissi Erkko (1900-1902), Selma Alfthan (1903-1906) och Dagmar Neovius (1907-1918). Föreningen Martha omorganiserades 1908 och de tidigare s.k. ombudskommittéerna blev filialer som anslöts till filialförbund. 1920 beslöt Helsingfors-filialen med Aili Wessberg som ordförande (1918-1961) att utträda ur Mellersta Nylands filialförbund, vilket skedde i bästa sämja.


Över 100 år av kvinnokraft

Kerstin Stenholm, medlem i Tölö-Munksnäskretsen


Tölö-Munksnäskretsen, med över 100 år på nacken, höll sitt sista möte i våras med en tillbakablick på åren som gått. Du kan ta del av damernas intressanta berättelser om hur det gick till på marthamöten förr i tiden här. Texten är sammanställd av Lisbeth Ahjopalo.

Greta Roos - aktiv under sex årtionden 

Greta Roos var medlem i marthakretsen Kvasten ända från det kretsen grundades. Mera om Gretas marthagärningar och Kvastens färggranna årtionden kan du läsa här.

Gretel  Westerholm - ordf. i fem decennierFöreningens vice ordförande Lisbeth Ahjopalo har gjort en värdefull insats genom att sammanfatta Helsingforsmarthan Gretel Westerholms marthagärningar till en intressant minimarthabiografi som publiceras i webportalen Naisten Ääni, Kvinnor berättar. Gretel har varit marthakretsen Kvarnens ordförande i fem decennier och en bärande kraft i såväl sin egen krets och som i Helsingforsföreningen.
Kvinnor berättar-portalen samlar både kända och okända kvinnoöden och -dåd och skall i framtiden fungera som ett slags kvinnornas Wikipedia.
Texten om Gretel Westerholm kan du läsa här.

Vivan Juthas - eldsjälen för svenskhusen

Helsingforsföreningens ordförande Vivan Juthas (1962-1973) marthadåd finns i portalen Naisten Ääni, Kvinnor berättar. Kvinnor berättar samlar både kända och okända kvinnoöden och -dåd och skall i framtiden fungera som ett slags kvinnornas Wikipedia. Texten om Vivan Juthas kan du läsa här

 

 

 

 

 

Stressa av på Labbnäs 2019

www.labbnas.fi

Ansökningstiden har gått ut för Labbnässtipendierna år 2019.

Drömmer du om att bo på pensionat, äta äkta husmanskost, läsa böcker och varva ner i rofylld och oförstörd havsmiljö?  Stipendier berättigar till 2–3 dagars vistelse på Labbnäs semesterhem i Dragsfjärd nära Dalsbruk. Resorna står var och en för själv. Semesterhemmet grundades av mecenaten Amos Andersson till hans mors minne och upprätthålls av lokala marthor. Amos Andersson ville att trötta husmödrar skulle få vila och ta igen sig i naturskön miljö.

Stipendierna kan sökas av alla medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening rf.

 

Fakta om föreningen

ca 950 medlemmar
38 kretsar
 

Föreningens stadgar hittar du här

NKF – Nordiskt kvinnosamarbete

NKF, Nordens kvinnoförbund är en takorganisation för Marthaförbundet, Marttaliitto och deras systerorganisationer i Sverige, Norge och Island. Varje år ordnas en sommarkonferens kring ett visst tema i ett av medlemsländerna.

2019 Varberg, Sverige. 14-16.6. Programmet hittar du här

2018 Åland, Finland

2017 Sandefjord, Norge

2016 Vestmannaeyerna,Island

2015 Gränna, Sverige

2014 Rovaniemi, Finland

Norge – Norges Kvinne- og Familieforbund

Sverige – Riksförbundet Hem och samhälle

Island – Kvenfélagasambands Islands.