Helsingfors Svenska Marthaförening

Helsingforsmartha firar 120 år med en nyskriven bok

08.09.2020 kl. 12:00

Helsingfors svenska Marthaförening fyller 120 år och det firas genom att ge ut en historik skriven av docent Aapo Roselius och fil.dr. Mona Rautelin. Boken handlar om Helsingfors svenska Marthaförening, men också om staden Helsingfors under de senaste 120 åren. Om samhället, ekonomin, hållbarheten och gemenskapen i vår vardag, i vår stad. 

Martharörelsen fick sin början i Helsingfors år 1900 och sedan dess har marthaverksamheten i Helsingfors fungerat inom Helsingfors svenska Marthaförening. I går, som i dag, jobbar föreningen för en hållbar värld med utgångspunkten i en fungerande vardag. Helsingforsmarthan var ursprungligen en brobyggare i en stad präglad av fattigdom och klasskillnader och har alltid jobbat för miljön och mot slöseri av resurser. Helsingforsmarthornas samhällsekonomiska roll tar sig uttryck i att erbjuda kvinnor i olika samhällsgrupper verktyg att försörja sig själva och sin familj.

Marthagemenskapen är kanske den mest bestående egenskapen genom Helsingforsmarthornas historia, något som är lika centralt för föreningen idag som i början av 1900-talet. Stadsmarthan har ett hem i Helsingforsföreningen. Med viljestarka och visionära ledare och en medlemskår på som mest drygt 2 000 marthor har verksamheten expanderat både ekonomiskt och geografiskt. Föreningen växer och antar nya verksamhetsformer samtidigt som den anpassar sig till nya behov i ett samhälle i ständig förändring. Boken berör samhället, ekonomin, hållbarheten och gemenskapen i vår vardag, i vår stad de senaste 120 åren.


Boken, som omfattar 271 sidor, finns tillgänglig på Helsingfors svenska Marthaförenings kansli, på Simonsgatan 12 A och kostar 20€. Alla medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening får hem ett exemplar på posten. 

För frågor, kan ni kontakta föreningens ordförande Camilla Komonen på telefon 050 5770 780, e-post ckomonen@gmail.com eller verksamhetsledare Maria Rajalin 040 7312 791, e-post maria.rajalin@helsingforsmartha.fi. 

Helsingfors Martha
Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi

Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-to)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649