Helsingfors Svenska Marthaförening

Helsingfors svenska Marthaförening

 • En över 120 år gammal livskraftig förening
 • Vi jobbar för en bättre värld, en vardag i taget, genom att sprida vardagskunskap, inspiration och gemenskap
 • Vi ordnar program för våra medlemmar och för allmänheten. För en hållbar vardag - socialt, ekonomiskt och ekologiskt
 • Samhällsnytta och sociala insatser är en viktig del av vår verksamhet
 • Helsingfors svenska Marthaförening är en förening under takorganisationen Marthaförbundet.

Kunskap och nätverk

Ett marthamöte innebär gemenskap, vardagskunskap, tradition, hållbarhet och inspiration. Med marthor har du möjlighet att prova på sådant du inte skulle göra ensam. För många är marthamötet inte enbart ett andhål utan även gemenskap, nya vänner och nätverk.

1000 medlemmar 

Vill du bli medlem? Ansök om medlemskap här. 

 • ​Bli en del av ett positivt gäng och en varm gemenskap
 • Var med och understöd arbetet för en hållbar vardag
 • Få ny kunskap och stöd i vardagen samt möjligheten att stöda andra
 • Ingen förhandskunskap krävs – alla är välkomna!
 • Få medlemstidningen Martha fem gånger per år och ett matkulturmagasin hem i brevlådan
 • Få all info om föreningen och våra program till din e-post
 • Få rabatt på kurser, föreläsningar, evenemang
 • Möjlighet att gå med i en krets

Våra medlemmar är i första hand medlemmar i en krets, men automatiskt också medlemmar i Helsingforsföreningen och naturligtvis Marthaförbundet. Man kan också vara personmedlem direkt i Helsingforsföreningen eller Marthaförbundet.

35 kretsar

En krets är en grupp som träffas regelbundet och gör något tillsammans. Det kan vara allt från matlagning och yoga till olika föredrag och museibesök. Olika kretsar har olika intresseområden. 

Alla kretsar hör till Helsingfors svenska Marthaförening, som sköter det administrativa och stöder kretsarna med penningbidrag. Alla kretsar är öppna för nya medlemmar. 

Se alla kretsars presentationer här. 

En bättre värld, en vardag i taget

Vi vill att alla ska ha möjlighet till en bra och fungerande vardag. Därför genomsyrar vardagskunskapen vår verkamhet. Vi lyfter fram vardagslivet, vardagsglädje och hur vi alla kan ta små steg för en bättre värld, en vardag i taget.

År 2023

År 2023 vill föreningen fokusera på att främja trygghet och inspiration i vardagen och stärka och sprida gemenskap. 

Styrelsen

Helsingfors svenska Marthaförening leds av ordförande samt styrelsen som består av sju ordinarie styrelsemedlemmar och sex ersättare. Läs mer om styrelsen här. 

Kansliet på Simonsgatan 12

På kansliet jobbar verksamhetsledare Maria Rajalin och informatör Malin Öhman som svarar på e-postadressen kansliet@helsingforsmartha.fi och på telefonnummer: Maria 040 7312 791 (må–to), Malin 040 7312 044 (må–to).

Kansliet finns i Hemvrån på Simonsgatan 12 A 5 och är öppet måndag 10-15, tisdag 13-18 och onsdag  10-15. Välkommen!

Våra utrymmen

Föreningens utrymmen Hemvrån och Kokvrån används främst av våra kretsar och för föreningens verksamhet. Som medlem (minst 6 mån) kan du hyra våra utrymmen till ett förmånligt martha-pris.

Martha - den finländska kvinnans historia

Marthaorganisationsens historia är den finländska kvinnans historia. Martharörelsen i Finland grundades våren 1899 i Helsingfors under namnet "Bildning i hemmen". Avsikten var att sprida folkbildning genom att grunda en förening för alla kvinnor i hela Finland. Man ville slå vakt om de nationella särdragen och motverka likriktning och förryskning - vid denna tid var ju Finland en del av Ryssland. Det gällde uttryckligen att få hela befolkningen med, både män och kvinnor. Man hade också blivit medveten om att just kvinnornas insats var av stor betydelse.

Läs mer här. 

Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi

Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-to)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649