Helsingfors Svenska Marthaförening

Helsingfors svenska Marthaförening

 • Vi är en över 120 år gammal livskraftig förening
 • Vi jobbar för en bättre värld, en vardag i taget, genom att dela vardagskunskap, inspiration och gemenskap
 • Vi ordnar program för våra medlemmar och för allmänheten. För en hållbar vardag - socialt, ekonomiskt och ekologiskt
 • Samhällsnytta och sociala insatser är en viktig del av vår verksamhet
 • Helsingfors svenska Marthaförening är en förening under takorganisationen Marthaförbundet.

1000 medlemmar 

Vi Helsingforsmarthor vill fokusera på gemenskap, vardagskunskap, hållbarhet och inspiration. Med oss har du möjlighet att prova på sådant du inte skulle göra ensam. Vill du bli medlem? Ansök om medlemskap här. 

 • ​Bli en del av ett härligt gäng och en varm gemenskap
 • Var med och understöd arbetet för en hållbar vardag
 • Få ny kunskap och stöd i vardagen samt möjligheten att stöda andra
 • Få medlemstidningen Martha fem gånger per år och ett matkulturmagasin hem i brevlådan
 • Få all info om föreningen och våra program till din e-post
 • Få rabatt på kurser, föreläsningar, evenemang
 • Möjlighet att gå med i en krets
 • Ingen förhandskunskap krävs – alla är välkomna!

35 kretsar

En krets är en grupp som träffas regelbundet och gör något tillsammans. Det kan vara allt från matlagning och yoga till olika föredrag och museibesök. Olika kretsar har olika intresseområden. 

Alla kretsar hör till Helsingfors svenska Marthaförening, som sköter det administrativa och stöder kretsarna med penningbidrag. Alla kretsar är öppna för nya medlemmar. 

Se alla kretsars presentationer här. 

En bättre värld, en vardag i taget

Vi vill att alla ska ha möjlighet till en bra och fungerande vardag. Därför genomsyrar vardagskunskapen vår verkamhet. Vi lyfter fram vardagslivet, vardagsglädje och hur vi alla kan ta små steg för en bättre värld, en vardag i taget.

År 2024

År 2024 vill vi reagera och handla utgående från samhällssituationen och stärker våra medlemmars beredskap, delar kunskap och inspiration i vardagen och stödja barn och äldre i närmiljön.

Styrelsen

Helsingfors svenska Marthaförening leds av ordförande samt styrelsen som består av sju ordinarie styrelsemedlemmar och fem ersättare. Läs mer om styrelsen här. 

Kansliet på Simonsgatan 12

På kansliet jobbar verksamhetsledare Maria Rajalin och tf informatör Emilia Hytönen som svarar på e-postadressen kansliet@helsingforsmartha.fi och på telefonnummer: Maria 040 7312 791 (må–to), Emilia 040 7312 044 (må–ons).

Kansliet finns i Hemvrån på Simonsgatan 12 A 5 och är öppet måndag 10-15, tisdag 13-18 och onsdag 10-15. Välkommen!

Våra utrymmen

Föreningens utrymmen Hemvrån och Kokvrån används främst av våra kretsar och för föreningens verksamhet. Som medlem (minst 6 mån) kan du hyra våra utrymmen till ett förmånligt martha-pris.

Martha - den finländska kvinnans historia

Marthaorganisationsens historia är den finländska kvinnans historia. Martharörelsen i Finland grundades våren 1899 i Helsingfors under namnet "Bildning i hemmen". Avsikten var att sprida folkbildning genom att grunda en förening för alla kvinnor i hela Finland. Man ville slå vakt om de nationella särdragen och motverka likriktning och förryskning - vid denna tid var ju Finland en del av Ryssland. Det gällde uttryckligen att få hela befolkningen med, både män och kvinnor. Man hade också blivit medveten om att just kvinnornas insats var av stor betydelse.

Läs mer här. 

Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi

Kansliet är stängt för sommaren, vi är tillbaka igen måndag 12.8.

På hösten har vi öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15

 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-fre)
Emilia Hytönen
Tf. Informatör
emilia.hytonen@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-ons)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649