Helsingfors Svenska Marthaförening

Välkommen till Helsingfors Marthaförening!

984 medlemmar
36 kretsar

Vem är Martha?

Alla som vill vara med och jobba för en bättre värld genom medvetna val i vardagen.

Kunskap och nätverk

Ett marthamöte innebär gemenskap, vardagskunskap, öppenhet, kontinuitet, tradition, hållbarhet, tolerans och inspiration. Med marthor har du möjlighet att prova på sådant du inte skulle göra ensam. För många är marthamötet inte enbart ett andhål utan även gemenskap, nya vänner och nätverk.

En bättre vardag, en vardag i taget

Vi främjar vardagskurage och är med om att skapa en bättre värld för alla. Det gör vi genom att lyfta fram det enkla vardagslivet, vardagsglädje och de små stegen för en bättre värld. En vardag i taget.

År 2022

År 2022 vill föreningen dela kunskap och inspiration i vardagen och stärka och sprida gemenskap.

Fakta om vår organisation

  • Helsingfors Svenska Marthaförening är ett av Marthaförbundets 13 distrikt. En lista över alla distrikt hittar du på Marthaförbundets webbplats.
  • Föreningen är en takorganisation för marthagrupperna, eller kretsarna, som för tillfället är 36 stycken. Här hittar du alla våra kretsar.
  • Marthorna är i första hand medlemmar i en krets, men automatiskt också medlemmar i Helsingforsföreningen och naturligtvis Marthaförbundet. Vill du bli medlem?
  • Man kan också vara personmedlem direkt i Helsingforsföreningen eller Marthaförbundet.
  • Helsingforsföreningen leds av ordföranden samt styrelsen som består av 7 medlemmar. Här hittar du vår nuvarande styrelse.

Martha - den finländska kvinnans historia


Marthaorganisationsens historia är den finländska kvinnans historia. Martharörelsen i Finland grundades våren 1899 i Helsingfors under namnet "Bildning i hemmen". Avsikten var att sprida folkbildning genom att grunda en förening för alla kvinnor i hela Finland. Man ville slå vakt om de nationella särdragen och motverka likriktning och förryskning - vid denna tid var ju Finland en del av Ryssland. Det gällde uttryckligen att få hela befolkningen med, både män och kvinnor. Man hade också blivit medveten om att just kvinnornas insats var av stor betydelse.

Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 7312 044 (må-to)
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780