Helsingfors Svenska Marthaförening

Kansliet i hemvrån på Simonsgatan 12 A

Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

På kansliet jobbar verksamhetsledare Maria Rajalin och informatör Malin Öhman som svarar på e-postadressen kansliet@helsingforsmartha.fi och på telefonnummer: Maria 040 7312 791 (må–to), Malin 040 7312 044 (må–to)
Ta gärna kontakt!

Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi

Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-to)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649