Helsingfors Svenska Marthaförening

Evenemang

Januari 2021

Torsdag
21.1
08:30

Marthayoga DIGITAL

Hemvrån, Helsingfors svenska Marthaförening
Torsdag
28.1
08:30

Marthayoga DIGITAL

Hemvrån, Helsingfors svenska Marthaförening
Kontaktuppgifter

kansli

kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
måndag-torsdag

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791
Jenna Matintupa
Informatör
jenna.matintupa@helsingforsmartha.fi
040 7312 044
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780