Helsingfors Svenska Marthaförening

Vår motion om snödumpning i Östersjön godkändes på Marthaförbundets årsmöte

29.05.2023 kl. 11:23
Under Marthaförbudets årsmöte 2023 godkändes Helsingfors svenska Marthaförenings motion "Vem ska ta ansvar för Östersjön?/Sluta dumpa snö i vårt hav!"

Den 27.5 höll Marthaförbundet sitt årsmöte i Borgå. Vi var 26 Helsingforsmarthor som deltog. Under mötet blickade vi bakåt på året som gått och även framåt på de kommande åren. Helsingforsmarthan Andrea Hasselblatt, som varit förbundsordförande i åtta år avtackades och årsmötet valde skådespelaren, sångaren och terapeuten Mia Hafrén till ny ordförande. Läs mer om Mia här. 

Motion om snödumpning i Östersjön godkändes

Under årsmötet godkändes även Helsingforsmarthornas motion "Vem ska ta ansvar för Östersjön? / Sluta dumpa snö i vårt hav!". Motionen lyfte fram att Marthaförbundet redan gör ett stort arbete för att värna om Östersjön, men att det trots påtryckningar från förbundet inte skett förändring i Helsingfors stads snöhantering, och snödumpning i Östersjön, som direkt står i konflikt med Helsingfors havsstrategi 2030. 

Helsingfors är den enda stad i Finland som fortsättningsvis, trots sina uttalade ambitioner att agera miljömedvetet, dumpar snö i havet. Enligt en utredning av Miljöministeriet dumpas tillsammans med snön tusentals kilogram skräp och mer än 50 miljoner mikroplastpartiklar i havet en vanlig snövinter i Helsingfors.

Motionen lyfte frågan om vilka långsiktiga konsekvenser en fortsatt dumpning av snö i havet får i fråga om biologisk mångfald och nedsmutsning av vårt unika hav.

Årsmötet godkände: 

  • att Marthaförbundet följer med situationen kring snödumpningen i Östersjön i Helsingforsregionen och annorstädes i Finland samt gör ett offentligt uttalande hösten 2023.
  • att Marthaförbundet tar upp frågan med sin systerorganisation Marttaliitto och tillsammans diskuterar fram en strategi för hur ärendet kunde lösas på bästa möjliga sätt.

Här kan du läsa motionen i sin helhet.

Helsingfors Martha
Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi

Kansliet är stängt för sommaren, vi är tillbaka igen måndag 12.8.

På hösten har vi öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15

 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-fre)
Emilia Hytönen
Tf. Informatör
emilia.hytonen@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-ons)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649