Helsingfors Svenska Marthaförening

Martha och jag

Martha och  jag är en intervjuserie där vi lyfter fram olika medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening under jubileumsåret 2020.

Martha och jag: Lina Grönvik

Martha och jag är en intervjuserie där vi lyfter fram olika medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening under jubileumsåret 2020. Många av de intervjuade är långvariga medlemmar, med stor erfarenhet av marthaverksamheten och föreningsliv. Det gemensamma för alla är den stora känslan av samhörighet som genomsyrar de olika kretsarna. I seriens sista del lyfter vi fram en av föreningens yngsta och nyaste medlemmar och blickar framåt mot kommande generationers marthor. Läs mera »

Martha och jag: Ellen Eftestøl

Martha och jag är en intervjuserie där vi lyfter fram olika medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening under jubileumsåret 2020. Läs mera »

Martha och jag: Marika Ingman

Martha och jag är en intervjuserie där vi lyfter fram olika medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening under jubileumsåret 2020. Läs mera »

Martha och jag: Catharina Grotenfelt 

Martha och jag är en intervjuserie där vi lyfter fram olika medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening under jubileumsåret 2020. Läs mera »

Martha och jag: Viviann Seege

Martha och jag är en intervjuserie där vi lyfter fram olika medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening under jubileumsåret 2020. Läs mera »

Martha och jag: Gaby Gahnström

Martha och jag är en intervjuserie där vi lyfter fram olika medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening under jubileumsåret 2020. Gaby Gahnström brinner för hälsa och välmående och är medlem i kretsen Wellness.Läs mera »

Martha och jag: Azra Arnautovic

Martha och  jag är en intervjuserie där vi lyfter fram olika medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening under jubileumsåret 2020. Azra Arnautovic är en av föreningens yngsta medlemmar, född på 1990-talet och Helsingforsbo sedan 2010. Läs mera »

Martha och jag: Tuula Grönholm

Martha och  jag är en intervjuserie där vi lyfter fram olika medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening under jubileumsåret 2020. Tuula Grönholm har varit marthamedlem i över 50 år – vad är egentligen hemligheten bakom ett långt föreningsliv?Läs mera »

Martha och jag: Muluken Cederborg

Martha och  jag är en intervjuserie där vi lyfter fram olika medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening under jubileumsåret 2020. Läs mera »

Martha och jag: Anita Nilsson

Martha och jag är en intervjuserie där vi lyfter fram olika medlemmar i Helsingfors svenska Marthaförening under jubileumsåret 2020. Först ut är Anita Nilsson.Läs mera »
Kontaktuppgifter

kansli

kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
måndag-torsdag

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 7312 044
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780