Helsingfors Svenska Marthaförening

Fridfull självständighetsdag från oss på Helsingforsmartha

06.12.2020 kl. 12:00

Vi vill dela med oss av en text från vår historik, som handlar om 1917.

"Inom Marthas södra svenska filial var det en rörd Dagmar Neovius som tog till orden den 20 mars 1917. Samma dag hade de ryska regeringen upphävt alla de ryska lagarna från och med 1890 som kringskar Finlands autonomi och som Neovius och tusentals andra ägnat ett helt liv åt att kämpa emot. I sitt tal till sina vänner i kretsen framhöll hon det omstörtande i händelserna och önskade att ”vi nu går mot bättre tider”."

Vi tycker vi ska ta fasta på just "vi nu går mot bättre tider" och bära det med oss inför kommande år. För även om 2020 inte på något sätt varit så som vi önskat, så är det viktigaste att vi har hoppet. Det har Marthorna burit med sig genom kriser och krig, också genom vår nuvarande kris. Vi har varandra, även på distans, och tillsammans är vi starka!

Kontaktuppgifter

kansli

kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
måndag-torsdag

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791
Jenna Matintupa
Informatör
jenna.matintupa@helsingforsmartha.fi
040 7312 044
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780