Helsingfors Svenska Marthaförening

Föreningens vårmöte 29.3

01.03.2022 kl. 14:31
Varmt välkommen på Helsingforsmarthornas vårmöte tisdagen den 29.3.2022 kl. 17!

Vi möts i Hemvrån, Simonsgatan 12 A 5 och inleder med mat, musik och mingel kl. 17 för att klockan 18 börja själva vårmötet.

På mötet behandlas stadgeenliga ärenden: årsberättelsen, bokslut, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga räkenskapsskyldiga. Vi väljer också 5 ombud som skall representera föreningen vid Marthaförbundets årsmöte 2022. I tur att sända ombud i år är kretsarna: Pralinerna, Prima, Simone, Sju Systrar och Smartorna.

Vid mötet kommer vi också att behandla stadgeändringen och antagandet av modellstadgar för föreningar som ett led i marthornas organisationsförändring. Vi behandlar även förlängning av styrelsens mandatperiod till årsmötet 2023 och tillsätter en valberedning.

Om du har en bra kandidat till valberedning får du gärna mejla förslag till: maria.rajalin@helsingforsmartha.fi. Valberedningen består av 3 medlemmar. Valberedningens uppgift är att förbereda ett förslag till föreningens årsmöte på styrelsens sammansättning efter årsmötet 2023.

Mötesbilagorna finns på föreningens hemsida från och med 22.3.2022

På grund av Covid-19 ber vi om förhandsanmälan så att vi kan mötas på ett tryggt sätt. Mötesanmälan sänds senast 24.3.2022 till maria.rajalin@helsingforsmartha.fi

Helsingfors Martha
Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi

Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-to)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649