Helsingfors Svenska Marthaförening

Styrelsen presenterar sig

30.08.2022 kl. 14:30
Helsingforsmarthas styrelse består av sju ordinarie medlemmar och lika många ersättare - har du koll på alla som sitter i styrelsen?

Helsingforsmarthas styrelse träffas sex gånger per år för styrelsemöte och dess viktigaste uppgift är att planera, följa upp och helhetsansvara för föreningens verksamhet och ekonomi. Och kläcka idéer! Den administrativa biten tar föreningens personal hand om. 

Styrelsen presenterar sig 

Camilla "Milla" Komonen

Styrelsens ordförande och medlem i Prima

Jag har varit martha i 11 år och det är det absolut bästa beslutet jag gjort i mitt liv! Jag tänker tillbaka på all den vardagskunskap jag hade missat och alla underbara marthor runtom i martha-Finland jag aldrig hade mött om inte jag varit martha. Och jag tänker med värme på all den vardagskunskap jag ännu kommer att få och alla de människor jag ännu kommer att möta i framtiden för att jag är martha. Att få vara medlem (och ordförande) i den unika Helsingforsföreningen har varit och är ett privilegium.

Alla de värderingar som martharörelsen står för ligger nära mitt hjärta. Att vi jobbar för en bättre värld på en praktisk och vardaglig nivå.  Det är väldigt viktigt för mig att marthaverksamheten har högt i tak, alla är välkomna med och alla välkomnas med öppna armar, att vi är lyhörda och anpassar vårt agerande och vår verksamhet till förändringar i samhället. Min stora dröm är att marthafiera hela världen! 

Jag tror att min insats och mitt bidrag till Helsingfors svenska Marthaförening och martharörelsen är mitt stora engagemang och min stora vilja att ge så mycket av min tid som möjligt till marthaverksamheten. Jag hoppas även att mitt engagemang och min iver smittar av sig. Jag anser mig ha en förmåga att se helheter och förstå hur det ena påverkar det andra. Jag är inte heller helt dålig på att snappa upp och kläcka nya idéer samt vara med och förverkliga dem. Det är viktigt att vi inte glömmer våra rötter och precis lika viktigt är det att martha känns relevant idag, i morgon och i övermorgon.

Läs mer om styrelsen och alla styrelsemedlemmars presentationer här. 

 

Vill du komma med i styrelsen?

Helsingforsmarthas styrelse väljs varje år på årsmötet. Vi vill gärna ha en brokig styrelse med medlemmar från olika kretsar, i olika åldrar och med olika intresseområden. Ta kontakt med föreningens ordförande (ckomonen@gmail.com) om du är intresserad av att gå med i styrelsen! Läs mer och se vår video om styrelsearbetet här.

Helsingfors Martha
Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 7312 044 (må-to)
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780