Helsingfors Svenska Marthaförening

Medlemskväll

11.01.2023 kl. 10:00
Den här kvällen är för Dig som är ny medlem, för Dig som söker en passlig krets och för Dig som vill veta mer om Helsingfors Marthaförening, varmt välkommen med!

Den här kvällen är för Dig som är ny medlem, för Dig som söker en passlig krets och för Dig som vill veta mer om Helsingfors Marthaförening, varmt välkommen med!

Vi träffas kl. 17:30-19:00 i Hemvrån, Helsingfors svenska Marthaförenings föreningslokal på Simonsgatan 12 A 5, 00100 Helsingfors.

Anmäl dig gärna i förväg till maria.rajalin@helsingforsmartha.fi och meddela samtidigt om du har några matallergier.

Helsingfors Martha
Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi

Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Emilia Hytönen
Tf. Informatör
emilia.hytonen@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-ons)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649