Helsingfors Svenska Marthaförening

Årsmöte 29.2 kl. 18

07.02.2024 kl. 12:17
Helsingfors svenska Marthaförening håller sitt årsmötet torsdagen den 29.2.2024 i Hemvrån, Simonsgatan 12 A 5. 

På årsmötet behandlas stadgeenliga ärenden och därtill behandlas ärenden som styrelsen beslutat föra till mötet. Kvällen börjar med mingel och lätt servering kl. 17.30. Årsmötet inleds kl. 18.00.

Anmäl ditt deltagande senast 25.2.2024 till kansliet@helsingforsmartha.fi. Mötesmaterialet kommer att finns tillgängligt här nedan från och med 22.2.2024.

Möteshandlingar

- Föredragningslista
- Verksamhetsgranskningsberättelse
- Revisionsberättelse
- Verksamhetsplan och budget 2024
- Årsberättelse och bokslut 2023

Helsingfors Martha
Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi

Kansliet är stängt för sommaren, vi är tillbaka igen måndag 12.8.

På hösten har vi öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15

 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-fre)
Emilia Hytönen
Tf. Informatör
emilia.hytonen@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-ons)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649