Helsingfors Svenska Marthaförening

Mötesmaterial till årsmöte 28.2.2023

21.02.2023 kl. 17:17

Föreningens årsmöte 2023

kl. 17.30 Mingel och en bit mat
kl.18 Årsmötet inleds
Plats: Hemvrån, Simonsgatan 12 A 5 

Mötesanmälan sänds senast 23.2.2023 till kansliet@helsingforsmartha.fi

Möteshandlingar

- Föredragningslista
- Verksamhetsgranskningsberättelse
- Revisionsberättelse
- Verksamhetsplan och budget 2023
- Årsberättelse och bokslut

Läs mer om årsmötet här. 

Helsingfors Martha
Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-to)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649