Helsingfors Svenska Marthaförening

Helsingforsmarthas årsmöte 2023

01.03.2023 kl. 09:56
På Helsingfors svenska Marthaförenings årsmöte 28.2.2023 valdes både ny styrelse och ordförande för föreningen.

Helsingfors svenska Marthaförenings årsmöte gick av stapeln den 28 februari 2023. 33 Helsingforsmarthor samlades i Hemvrån. Innan årsmötet bjöds deltagarna på  en bit mat serverad av Bruket café. 

Avgående ordförande Camilla "Milla" Komonen inledde kvällen med ett avgångstal där hon såg tillbaka på sin sjuåriga ordförandetid och konstaterade att våra vägar kommer att korsar flera gånger, då hon i mars tillträder som t.f. verksamhetsledare på Marthaförbundet. Under sin tid som ordförande har Milla lotsat föreningen genom flera stora samhällskriser, bland annat coronapandemin. Trots utmaningar har Helsingforsmarthas medlemsantal under Millas ordförandetid sakta men säkert nått över  1000-gränsen år 2022. Millas sista hälsning till föreningen var att den stora medlemskåren är ett bevis på att martharörelsen är i tiden och relevant och Helsingforsmartha på många sätt är föregångare inom martharörelsen. 

På årsmötet behandlades stadgeenliga ärenden såsom årsberättelse och bokslut för 2022, verksamhetsplan och budget för 2023, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen och övriga räkenskapsskyldiga, val av styrelse och ombud till Marthaförbundets årsmöte, fastställande av medlemsavgift och tillsättande av en valberedning. 

 

Årsberättelse för år 2022 godkändes under mötet. 

Spänningen steg i salen då en ny styrelse för föreningen valdes genom sluten omröstning. Årsmötet fastställde styrelsens storlek till 7 medlemmar och 6 ersättare. 

Annika Linder Airava valdes enhälligt till ordförande för den återstående mandatperioden, år 2023. Annika är medlem i kretsen Ulrika och har varit martha i 15 år, samt styrelsemedlem i fem år. Hon har även varit vice ordförande i föreningen och ersättare i Marthaförbundets centralstyrelse. Läs mer om Annika här.

Föreningens avgående ersättare Agneta v. Wetter-Rosenthal emottog Marthaförbundets guldmärke för hennes digra insatser för föreningen. Framför allt uppmärksammades Agnetas aktiva engagemang som ersättare. 

Föreningens styrelsemedlem Annika Knekt emottog Marthaförbundets stora silvermärke för hennes digra insatser i föreningen. Framför allt uppmärksammades Annikas engagemang i ekonomigruppen. 

Annika Knekt och Annika Linder Airava tilldelade avgående ordförande Camilla Komonen Marthaförbundets guldmärke för hennes digra insatser för föreningen. Framför allt uppmärksammades hennes sju år som engagerad föreningsordförande. Milla avtackades också med blommor och hälsningar från styrelse och personal.  

Helsingfors Martha
Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi

Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Emilia Hytönen
Tf. Informatör
emilia.hytonen@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-ons)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649