Helsingfors Svenska Marthaförening

Drumsö

Grundades: 1943
Ordförande: Gunilla Nykopp
Mötesplats: Kokvrån
Mötestid: 2:a ons kl. 18
Medelålder: 55 år
26 medlemmar

Drumsökretsen som verkat sedan 1943 är i dag en grupp kvinnor som möts regelbundet andra onsdagen i månaden. Vår grupp består av aktiva kvinnor som är intresserade av nätverk och lokala frågor. Vi träffas oftast i Kokvrån men har även program som för oss till andra platser och orter. 

Temat för 2021 har varit gemenskap, med målet att träffas en gång per månad. De träffar vi har kunnat genomföra trots pandemiläget har skett i Kokvrån samt en träff via Teams. 

Vi har en egen Facebooksida där vi lägger upp information och program. För att säkerställa att alla får information har vi även en WhatsApp grupp och skickar även information per e-post till alla.

Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 7312 044 (må-to)
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780