Helsingfors Svenska Marthaförening

Prima

Grundades: 1994
Ordförande: Nicolina Zilliacus-Korsström
Mötesplats: Kokvrån
Mötestid: 2:a to kl. 18
Medelålder: 61 år
56 medlemmar

Prima sysslar med föreläsningar, matlagning, kulturbesök (museum, utställningar, bio, teater), samhälleliga besök (t.ex. vattenreningsverk, riksdagen, bibliotek).

Under 2022 har vi träffats nästan varje månad. Den virtuella träffen med journalisten Anders Mård i februari visade sig vara vältajmad med tanke på kriget i Ukraina. Vi har också varit på Ateneum, rott kyrkbåt, åkt till Lovisa, avsmakat ostar, lagat vegetarisk gourmetmat, besökt riksdagen och bundit kransar. På våren samlade vi också förnödenheter till Stödföreningen för asylsökande.

Primas kretsprogram: föreläsningar, matlagning, kulturbesök (museum, utställningar, bio, teater), samhälleliga besök (t.ex. vattenreningsverk, riksdagen, bibliotek). Vi gör upp riktlinjer för året med våra medlemmar på årsmötet i januari. Efter det slår styrelsen fast verksamheten. Önskemål och idéer tas med tacksamhet emot!

Primas medlemmar: Kretsen består av drygt 50 medlemmar, de flesta i åldern 45-60. Styrelsen består av sju primor. 

Prima med andra: Primorna uppmuntras delta i Helsingfors svenska Marthaförenings och Marthaförbundets verksamhet (kurser, föreläsningar, exkursioner, vår- och höstmöten etc). Många av kretsens medlemmar är aktivt med i marthaverksamhet på olika nivåer. 

Kommunikation med medlemmarna sköts via e-post och Facebook. Medlemsavgiften är 25€/år. Att delta i kretsträffarna kostar ingenting, utom om det gäller ett specialprogram. Under 2020 är målsättningen att vi alltid äter tillsammans på träffarna i Kokvrån. Antingen soppa eller någonting annat.

Kontaktuppgifter:
Ordförande Nicolina Zilliacus-Korsström, 040 844 2708, nicolina.zilliacus-korsstrom@yle.fi
Sekreterare Monica Pettersson, 040 050 8000, monica.pettersson@teleflora.fi

Besök på Viksbacka avloppsreningsverk 10.5.2019. Vi hade bjudit med oss marthor från andra kretsar i Helsingfors. Marthor från Candela, Dagslädorna, Drumsö och Hafsfruarna var med oss på det intressanta besöket. Foto: Annika Långstedt

25-årsjubileumsmiddag i Hemvrån 2019. Foto: Riikka von Martens

Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-to)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649