Helsingfors Svenska Marthaförening

Prima

Grundades: 1994
Ordförande: Nicolina Zilliacus-Korsström
Mötesplats: Kokvrån
Mötestid: 2:a to kl. 18
Medelålder: 60 år
54 medlemmar

Prima sysslar med föreläsningar, matlagning, kulturbesök (museum, utställningar, bio, teater), samhälleliga besök (t.ex. vattenreningsverk, riksdagen, bibliotek).

Under 2021 har vi haft både fysiska sammankomster och träffats virtuellt. Vi har bland annat lärt oss om plastbantning, Östersjön och besökt Danskarby för en festlig sommarmiddag. Vi har även rott i land utmaningen "25 Prima gärningar" och understött Helsingfors svenska Marthaförenings insamling till papperslösa kvinnor, samlat in prylar till Stödföreningen för asylsökande rf samt grundat en blodgivningsgrupp. 

Primas kretsprogram: föreläsningar, matlagning, kulturbesök (museum, utställningar, bio, teater), samhälleliga besök (t.ex. vattenreningsverk, riksdagen, bibliotek). Vi gör upp riktlinjer för året med våra medlemmar på årsmötet i januari. Efter det slår styrelsen fast verksamheten. Önskemål och idéer tas med tacksamhet emot!

Primas medlemmar: Kretsen består av drygt 50 medlemmar, de flesta i åldern 45-60. Styrelsen består av sju primor. 

Prima med andra: Primorna uppmuntras delta i Helsingfors svenska Marthaförenings och Marthaförbundets verksamhet (kurser, föreläsningar, exkursioner, vår- och höstmöten etc). Många av kretsens medlemmar är aktivt med i marthaverksamhet på olika nivåer. Dessutom kan vi stolt räkna med föreningens ordförande Camilla ”Milla” Komonen och förbundets ordförande Andrea Hasselblatt, båda ursprungligen är primor.

Kommunikation med medlemmarna sköts via e-post och Facebook. Medlemsavgiften är 25€/år. Att delta i kretsträffarna kostar ingenting, utom om det gäller ett specialprogram. Under 2020 är målsättningen att vi alltid äter tillsammans på träffarna i Kokvrån. Antingen soppa eller någonting annat.

Kontaktuppgifter:
Ordförande Nicolina Zilliacus-Korsström, 040 844 2708, nicolina.zilliacus-korsstrom@yle.fi
Sekreterare Monica Pettersson, 040 050 8000, monica.pettersson@teleflora.fi

Besök på Viksbacka avloppsreningsverk 10.5.2019. Vi hade bjudit med oss marthor från andra kretsar i Helsingfors. Marthor från Candela, Dagslädorna, Drumsö och Hafsfruarna var med oss på det intressanta besöket. Foto: Annika Långstedt

25-årsjubileumsmiddag i Hemvrån 2019. Foto: Riikka von Martens

Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 7312 044 (må-to)
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780