Helsingfors Svenska Marthaförening

Vi återkommer inom april med information om Hforsmarthornas stipendier för att delta i övningen i Dragsvik.

NASTA-ÖVNINGAR 2023

År 2023 är ett viktigt år för Nylands delegation vid Kvinnornas Beredskapsförbund. Kvinnorna inom Kvinnornas Beredskapsförbunds medlemsorganisationer i Nyland genomför övningen NASTA Tyyni den 22–24 september i Dragsvik i Ekenäs. Övningen ordnas tillsammans med flera samarbetspartners, bland annat Försvarsutbildningsföreningen (MPK) och Försvarsmakten (PV). Utbudet består av aktuella och intressanta kurser.

”Planeringen av övningen har kommit i gång och organisationen har en fantastisk sammanhållning. På JohdaNasta 1-kursen i Tusby fick vi för första gången träffa varandra ansikte mot ansikte och stämningen var väldigt förväntansfull och entusiastisk. Jag tror starkt på att vi med detta gäng kan genomföra en lyckad övning, dit det även för kursdeltagarna är trevligt att komma och lära sig nya och viktiga färdigheter”, beskriver Tiia Impivaara, ledare för övningen.

Övningens kurser:
1. Distans- och nätutbildningens utbildarutbildning (pilot)
2. Mental kristålighet
3. Informationspåverkan
4. Lär känna milin som kvinna
5. Varje kvinnas överlevnadslåda
6. Varje kvinnas överlevnadslåda (svenskspråkig kurs)
7. Trupproviantering i terrängen
8. Cybersäkerhet
9. Tryggt ute på sjön
10. Befolkningsskyddets grunder
11. JohdaNASTA III (organisationskurs).

Kursledarna har börjat planera kurserna och söker efter utbildare. Kursledarutbildningen sker i Tusby 4–5.3.2023 och JohdaNASTA II 5–6.8.2023. Till kontoret rekryteras fortfarande fler frivilliga. Om du är intresserad av uppgifterna, kontakta Tiia Impivaara, e-post: tiia.impivaara@gmail.com. Hon hänvisar dig till rätt person.

Mera info om kursen kommer att finnas här: https://naistenvalmiusliitto.fi/koulutukset/nasta-harjoitukset/tulossa-2021/

 

 

 

Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 731 2044 (må-to)
Annika Linder Airava
Ordförande
ordforande@helsingforsmartha.fi
040 041 8649