Helsingfors Svenska Marthaförening

NASTA-STIPENDIUM 2022
Föreningen lediganslår 10 stipendier att sökas för deltagande i Nasta-övningar. Stipendiet täcker deltagaravgiften. Fritt formulerad ansökan sänds till maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
Utbetalning sker mot uppvisande mot kvitto över betald deltagaravgift.

Pikku-NASTA Pihlajamarja Sandhamn 16–18.9.2022
Inom ramen för de så kallade Nasta-övningarna ordnas ett höstläger i Sandhamn under ett veckoslut i september. Under kursen får deltagarna bland annat ta del av grundläggande vardagsfärdigheter, grunderna för befolkningsskyddet, första hjälpen vid nödsituationer, sjösäkerhet och säkerhet i trafiken. Kursen är öppen för kvinnor över 16 år, av deltagarna krävs normal grundkondition. Anmälningar tas emot på Försvarsutbildningen MPK:s sidor över kurskalendrar: mpk.fi.

Överlevnadskurs i Syndalen 23–25.9.2022
Under överlevnadskursen sker övernattningen i semi-team tält och Försvarsutbildningen MPK tillhandahåller liggunderlag, sovsäck, fjälldräkt och annan skyddsutrustning, såsom utomhusutrustning. Deltagarna får mera detaljerade instruktioner vid anmälan. Anmälningar tas emot på Försvarsutbildningens sidor över kurskalendrar: mpk.fi. Mera information ger Liv Wikström, liv.wikstrom@dnainternet.net, Aila Lindroos, aila.lindroos@kolumbus.fi, eller Liisa Turkki-Ahotupa, liisa.turkki@gmail.com.

Kontaktuppgifter

kansli

Simonsgatan 12 A 5
kansliet@helsingforsmartha.fi
tel 09 694 39 02
Kansliet är öppet:
måndag 10-15
tisdag 13-18
onsdag 10-15
 

Maria Rajalin
Verksamhetsledare
maria.rajalin@helsingforsmartha.fi
040 731 2791 (må-to)
Malin Öhman
Informatör
malin.ohman@helsingforsmartha.fi
040 7312 044 (må-to)
Camilla Komonen
Ordförande
ckomonen@gmail.com
050 5770 780